Bestuur

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het bestuursorgaan met de meest uitgebreide bevoegdheid om op te treden namens de Zorgband Leie en Schelde. De Raad van Bestuur bestaat uit 4 stemgerechtigde bestuurders, verkozen binnen de OCMW raad van Laarne, Destelbergen, Merelbeke en Nazareth.

Bestuurders:
- Egbert Lachaert, bestuurder Merelbeke en voorzitter Raad van Bestuur
- Piet Baetens, bestuurder Laarne
- Eva Rombaut, bestuurder Destelbergen
- Annemie De Gussem, bestuurder Nazareth

Algemeen directeur: Githa Praet

Algemene Vergadering

AV

De algemene vergadering bestaat uit 16 afgevaardigden van de deelgenoten van de welzijnsvereniging. De algemene vergadering beslist o.a. over de statuten, het meerjarenplan, de jaarrekening en over alle materies waarin de regelgeving of de statuten een beslissing van de algemene vergadering vereisen.